Szczegółowy program

Poniżej możesz przeczytać jakie tematy zostaną poruszone i omówione podczas pierwszego roku.

Pierwszy zjazd już za 2 tygodnia – 23 października :)


PROGRAM

OBSZAR – OTOCZENIE

„Aby więcej zarabiać, musisz więcej wiedzieć” B. Tracy.

1. Specyfika branży – network marketing /4h/

 • Geneza
 • Fazy rozwoju
 • Fakty i liczby
 • Prognozy
 • Analiza SWOT dla rynku polskiego

2. Analiza planu marketingowego /4h/

 • Network marketing – własny biznes czy dodatkowe źródło dochodu?
 • Skąd się biorą pieniądze w network marketingu?
 • Planowanie własnej kariery w oparciu o plan marketingowy firmy, z którą współpracujesz
 • Biznes plan i maksymalizacja zysków

3. Uwarunkowania prawne i prowadzenie finansów w mikrofirmie /8h/

 • Założenie działalności gospodarczej
 • Podstawy rachunkowości i finansów
 • Pozyskiwanie środków z UE
 • Aspekty prawne związane z prowadzeniem mikrofirmy


OBSZAR – JA

”Jeżeli zamierzasz zarządzać innymi, naucz się najpierw zarządzać sobą”. P. Drucker.

4. Trening kluczowych umiejętności osobistych lidera network marketingu /24h/

 • Trening zachowań asertywnych
 • Kreowanie osobistego wizerunku
 • Komunikacja interpersonalna
 • Techniki automotywacji
 • Adaptacja zmian

5. Zarządzanie sobą w nielimitowanym czasie pracy /8h/

 • Istota czasu i perspektywy jego postrzegania
 • Wykorzystanie zasady Pareto w network marketingu
 • Matryca czasu pracy

6. Psychologiczne aspekty działalności w network marketingu /8h/

 • Psychologiczny autoportret
 • Pozycja w konfliktach


OBSZAR – ZESPÓŁ

„Możesz osiągnąć w życiu wszystko, pod warunkiem, że nie dbasz o to, na kogo spadną zaszczyty”. H.S .Truman.

7. Wystąpienia publiczne w network marketingu. Prowadzenie prezentacji sprzedażowych /16h/

 • Przygotowanie prezentacji /cel nadrzędny, zebranie kluczowych informacji na temat audytorium
 • Techniki radzenia sobie z tremą
 • Wizerunek własny, jako narzędzie wywierania wpływu
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Komunikacja perswazyjna
 • Sztuka improwizacji
 • Technika „Human story”

8. Rekrutacja i selekcja w network marketingu /24h/

 • Projektowanie narzędzi prospectingowych
 • Pozyskiwanie kontaktów z ciepłego i zimnego rynku
 • Social networking
 • Budowanie kluczowego zespołu
 • Kreowanie liderów
 • Rozwój przywództwa

9. Zarządzanie rozwojem struktury /16h/

 • Tworzenie struktury nieformalnej i najważniejsze zasady jej efektywnego funkcjonowania
 • Emocje vs organizacja
 • Sztuka definiowania celów w network marketingu
 • Zakres kompetencji i obowiązków kluczowych współpracowników
 • Zarządzanie marketingowe w strukturze nieformalnej
 • Planowanie i organizacja czasu kluczowych współpracowników
 • Zasada synergii

10. Lider, jako przywódca /32h/

 • Rola lidera w strukturze marketingu sieciowego
 • Budowanie autorytetu
 • Ewolucyjna teoria przywództwa
 • Style zarządzania /dyrektywny, prowadzący, wspierający, delegujący/
 • Marka lidera /zachowania vs wyniki

11. Trudne sytuacje w pracy lidera MLM /8h/

 • Techniki pokonywania niepowodzeń
 • Rodzaje konfliktów
 • Negocjacje i mediacje w nieformalnych strukturach

12. Motywacja w strukturach nieformalnych /8h/

 • Okazywanie uznania
 • Konstruowanie programów krótko i długoterminowych
 • Budowanie poczucia przynależności

13. Rozwój liderów network marketingu poprzez coaching /16h/

 • Mentor, trener, coach
 • Istota i rodzaje coachingu
 • Wytyczanie celów przy wykorzystaniu narzędzi coachingowych
 • Metoda Action Plan

14. Projektowanie, planowanie i prowadzenie szkoleń /8h/

 • Szkolenia pracownicze vs szkolenia sieciowe
 • Badanie potrzeb szkoleniowych w strukturze
 • Projektowanie programów doskonalenia kompetencji
 • Prowadzenie szkoleń
 • Techniki rozwiązywania trudnych sytuacji podczas szkolenia
 • Kryteria i metody oceny efektywności szkoleń

15. Kanały i narzędzia komunikacyjne w network marketingu /8h/

 • Nowoczesne media w marketingu sieciowym
 • Tworzenie wizerunku przy wykorzystaniu narzędzi internetowych
 • Skuteczny telemarketing
 • Techniki budowania komunikatów

źródło : wsb.wroclaw.pl

Leave a Reply